ใบอนุญาต 11/08633
วัน-เวลาทำการ:
จ-ศ : 09.00-18.00 น.
ส : 09.00-12.00 น.

เกี่ยวกับเรา

ประวัติการก่อตั้ง

บริษัท ไอลอว์ ฮอลิเดย์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2521 และได้แก้ไขจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ในปี 2547
ประกอบธุรกิจเบื้องต้นเกี่ยวกับ กฎหมายและการบริหารจัดการหนี้สินให้กับสถาบันการเงินและองค์กรธุรกิจต่างๆทั่วประเทศ
ปัจจุบันโลกของการเดินทางได้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยมีต้นทุนที่ต่ำลง ส่งผลให้การไปต่างประเทศเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ทำให้การท่องเที่ยวเป็นสิ่งหนึ่งของชีวิต
และเป็นปัจจัยหลักในการที่จะให้รางวัลกับตัวเองจากการทำงานที่หนัก ประกอบกับแน้วโน้มของการเจริญเติบโตทางด้านการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ จึงได้มีความคิดที่จะแตกแขนงไปสู่
ธุรกิจการท่องเที่ยว และเพื่อให้บริษัทมีความผสมผสานระหว่างกฎหมายกับการท่องเที่ยว
จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทให้สอดคล้องกับธุรกิจเป็น “บริษัท ไอ ลอว์ ฮอลิเดย์ จากัด”
(I LAW HOLIDAY Co.,Ltd) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 โดยได้มีการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3 ล้านบาท เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า

จากวิสัยทัศน์การให้บริการทั้งธุรกิจกฎหมาย (I LAW) ที่ถือคติว่า “รวดเร็ว ซื่อตรง เที่ยงธรรม
มุ่งความเป็นเลิศ" กับ ธุรกิจการท่องเที่ยว (I HOLIDAY) ที่ถือคติว่า “ให้เรื่องเที่ยว เป็นเรื่องง่าย”
นั้น ก็ได้รับความไว้วางใจ และการตอบรับที่ดี จากกลุ่มลูกค้าทั้งสองกลุ่ม โดยด้านกฎหมาย ได้แก่ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) และ ธนาคารสถาบันการเงินต่างๆ เป็นต้น
ส่วนด้านการท่องเที่ยว นับตั้งแต่ดำเนินการมาได้มีการส่งกรุ๊ปลูกค้าไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเป็นจำนวนมาก